پدافند مردمی لرستان
پدافند مردمی لرستان
مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی از رویکرد‌های اساسی با هدف حفاظت از مردم در شرایط اضطراری است.

پدافند مردم محور و مصون سازی عملیات پدافند شیمیایی با هدف مصونیت‌بخشی، اَمن‌سازی، کاهش آسیب‌پذیری و مخاطرات زیرساختها، مراکز و صنایع شیمیایی کشور، مقابله و پاسخ به پیامد تهدیدات، حوادث و مخاطرات شیمیایی، حفاظت از مردم، سرمایه‌های انسانی و محیط زیست در برابر تهدیدات شیمیایی و  ارتقاء آمادگی اجرا می شود.

  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما