رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان معرفی شد
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان معرفی شد
در حکمی از سوی دبیر شورای نگهبان، « تیمور سپهوند» به عنوان رئیس هئیت نظارت بر انتخابات استان لرستان و شهرستان خرم آباد معرفی شد.

در حکمی از سوی آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس هماهنگی نظارت بر انتخابات سیزدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری طی حکمی «تیمور سپهوند» به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان لرستان وشهرستان خرم آباد منصوب شد.

 

سپهوند  از سال ۱۳۹۰ تاکنون به عنوان مسئول دفتر نظارت بر انتخابات و بازرسی در انتخابات استان لرستان مشغول به فعالیت است.

وی همزمان در انتخابات های گذشته به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مسئولیت داشته است.