ویدئو/نماهنگی زیبا به مناسبت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
ویدئو/نماهنگی زیبا به مناسبت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
نماهنگی زیبا به مناسبت ساگرد شهید سلیمانی، کاری مشترک از مرکز بین الملل ستاد عراق و سازمان فضای مجازی سراج.