ورود دادستانی به تخریب بخشی از پل آیت الله کمالوند
ورود دادستانی به تخریب بخشی از پل آیت الله کمالوند
مطالبه امید لرستان منتج به نتیجه شد و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از ورود به موضوع تخریب پل شهرستان خرم آباد به دلیل بارش اخیر در این استان خبر داد.

به گزارش امید لرستان، داریوش شاهون وند، با اشاره به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تخریب مجدد یکی از پل‌های شهرستان خرم آباد که در سیل سال ۹۸ تخریب و در آذرماه ۹۹ یک ماه پس از بازسازی، در سیل اخیر نیز بخشی از آن دچار آسیب شده بود، گفت: این پل در سال ۹۸ تخریب شد و برای بازسازی آن، بودجه ۹ میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و شهرداری به پیمانکار طرف قرارداد ۵ میلیارد تومان پرداخت کرد که با این مبلغ، بخش عظیمی از پل ساخته شد.

وی ادامه داد: یک پایه اسپکی از کنار پل به دلیل نبود بودجه ساخته نشده بود که در بارش اخیر، آب باعث از بین رفتن خاک‌ها شد که البته پل به طور کلی تخریب نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع به آن ورود پیدا کردیم و پیمانکار را پای کار آورده و شهرداری را نیز موظف کردیم تا ۱٫۵ میلیارد تومان دیگر تزریق اعتبار کند و پل شهرستان خرم آباد تکمیل گردد که از روز گذشته این کار در حال انجام است.