مصاحبه‌ی عجیب و سراسر ابهام / عذر بدتر از گناه شهردار خرم آباد
مصاحبه‌ی عجیب و سراسر ابهام / عذر بدتر از گناه شهردار خرم آباد
اشتباهات فاحشی در مرکز استان رخ می‌دهد و مسئولین عذرهای بدتر از گناه می‌آورند. کمترین کار ممکن ورود دادستانی به مسئله ریزش پل کمالوند و شناسایی و برخورد با متخلفان است.

کمی پس از ریزش اعجاب انگیر پل کمالوند، شهردار خرم‌آباد در مصاحبه‌ای به شرح واقعه پرداخت و خود و مجموعه‌اش را به کلی مبرا از تخلف دانست!اما سوالاتی اذهان عمومی را درگیر میکند که اگر پیمانکار به هر نحوی تخلف کرده باشد و امنیت پل تضمین نشده باشد چرا ناظران شهرداری آن را تایید و بازگشایی کردند؟!
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاری از سوی استانداری اشتباه بوده چرا که حدود یک سال و نیم بازسازی این پل به طول انجامید و در این زمان طولانی مردم در تردد خود مشکلات زیادی داشتند. پس عدم پرداخت مطالبات از سوی استانداری هم محکوم است اما سوال اصلی این است که چرا شهردار بازسازی نیمه تمامی را تمام جلوه داد و بازگشایی کرد؟ کاری که شاید بازی با جان مردم باشد، اگر این حادثه خسارات جانی و مالی برای مردم در پی داشت چه کسی پاسخگو بود؟
این نکات از روی عناد و کینه نیست بلکه از روی دلسوزیست که چرا چنین اشتباهات فاحشی در مرکز استان رخ می‌دهد و مسئولین عذرهای بدتر از گناه می‌آورند.
بلاشک این حادثه متخلفان اندکی نخواهد داشت که کمترین کار ممکن ورود دادستانی به این مسئله و شناسایی و برخورد با متخلفان است.