پيام استاندار لرستان به مناسبت سیزدهم آذر ، روز جهانی افراد دارای معلولیت
پيام استاندار لرستان به مناسبت سیزدهم آذر ، روز جهانی افراد دارای معلولیت
خادمی، استاندار لرستان طی پیامی روز جهانی افراد دارای معلولیت را به این عزیزان تبریک گفت.

به گزارش امید لرستان؛ متن پیام استاندار بدین شرح است:

افراد دارای آسیب معلولیت، نماد روشن و بارز اراده‏‌هایی هستند که با یاس و نا امیدی بیگانه ‌اند و نشان داده اند از تنگناها و تبعیض‏‌ها ترسی به دل راه نمی دهند و از پای نمی‏‌نشینند تا این واقعیت را به اثبات برسانند که ناتوانی و محدودیت در اندیشه آنان جای ندارد و نگاه آنها به آینده ای سبز ، روشن، پویا و با نشاط گره خورده است.
نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای اقدامات عدالت‌گستر دولت تدبير و اميد، توسعه خدمات توانبخشی و مراقبتی مورد نياز معلولان و توانمندسازی آنان در ابعاد مختلف را در دستور كار قرار داده است. اما ترديدی نيست كه قادر سازی معلولان و ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعي آنان تنها در گرو اقدامات یک نهاد یا یک سازمان نخواهد بود بلكه بستر اين توانمندسازی می بايست در سطوح مختلف جامعه و همياری مجدانه ساير دستگاه‏‌هاي اجرايی، ارگان هاي انقلابي و نهادهاي تصميم‏ ساز و نظارتی فراهم آید.
روز جهانی معلولین با شعار ساخت جهانی بهتر، پویا، فراگیر و دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت پس از کرونا خود روشنگر این مطلب است كه توانمندسازی افراد معلول براساس اقدامات مبتنی بر جامعه، اين عزیزان را به سرمايه‏‌های اجتماعي ارزنده‏‌ای مبدل می سازد و مشاركت فعال آنان در عرصه ‌هاي تصميم‏‌گيری و اجرایی، حركت ایران اسلامی را در مسير توسعه علمي و فرهنگي تسريع خواهد کرد.
لذا اميدواریم با شعار روشنگرانه و آگاهی بخش روز جهانی افراد دارای معلولیت در توجه به ارزش‏‌های والای انساني و قابليت‏‌های سرشار جامعه معلولان، سرلوحه افڪار و اعمال ما قرار گيرد تا در سايه ساخت جهانی بهتر پس از کرونا و فراگير نمودن فرصت‏‌ها، پایدار کردن عدالت اجتماعی و دسترس پذیر بودن اجتماع، عزيزان دارای معلوليت نيز بتوانند همانند ساير افراد جامعه، یک زندگی در پرتو اميد، ايمان و آرامش را با تمام وجود تجربه نمایند.

خادمی
استاندار لرستان