پیام سرلشکر جعفری برای شهادت دانشمند برجسته “محسن‌فخری‌زاده”
پیام سرلشکر جعفری برای شهادت دانشمند برجسته “محسن‌فخری‌زاده”
خواهید دید به برکت خون پاک شهید خیل جوانان به راه او می‌پیوندند و نابودی شما را سریعتر خواهند کرد.
  • منبع خبر : سراج۲۴