۳۹ درصدمان پر است! !
۳۹ درصدمان پر است! !

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۳۹ درصد حجم مخازن سدهای استان پر است. داریوش حسن نژاد امروز پنجم آذر با اشاره به آخرین وضعیت آب مخازن سدهای لرستان، اظهار کرد: حجم آب کل مخازن سدهای استان معادل ۲۰۸.۶۶ میلیون مترمکعب است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۱.۱۳ میلیون متر مکعب از حجم سدهای […]

0555555555 | 39 درصدمان پر است! ! | امید لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۳۹ درصد حجم مخازن سدهای استان پر است.

داریوش حسن نژاد امروز پنجم آذر با اشاره به آخرین وضعیت آب مخازن سدهای لرستان، اظهار کرد: حجم آب کل مخازن سدهای استان معادل ۲۰۸.۶۶ میلیون مترمکعب است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۱.۱۳ میلیون متر مکعب از حجم سدهای لرستان پر است.

این مسئول  افزود: در حال حاضر ۳۹ درصد حجم مخازن سدهای استان پر است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.