هر چه سریعتر حقوق کارگران فضای سبز و پیک تنظیف را پرداخت کنید
هر چه سریعتر حقوق کارگران فضای سبز و پیک تنظیف را پرداخت کنید
دادستان مرکز لرستان در نامه ای به شهردار خرم آباد بر لزوم پرداخت هر چه سریعتر حقوق کارگران فضای سبز و پیک تنظیف تاکید کرد.

به گزارش امید لرستان،  داریوش شاهون وند در نامه ای رسمی خطالب به شهردار خرّم آباد خاطرنشان نمود: از آنجایی که کارگران، قشر زحمتکش و ایثارگر جامعه هستند و در پویایی ، زیبایی و نظافت عمومی شهر همواره کوشا و موثر می باشند لیکن مدتی است که کارگران فضای سبز و پیک تنظیف حقوق خود را دریافت ننموده اند، لهذا لازم است که در اسرع وقت حق و حقوق مشارالیها پرداخت شود.
همچنین دادستان خرّم آباد با ذکر این موضوع که استنکاف از پرداخت حقوق قانونی ایشان موجب برخورد قانونی خواهد بود تاکید نمود: بایستی در کمترین ظرف زمانی نسبت به پرداخت حقوق ایشان اقدامات لازم معمول گردد.
دادستان مرکز لرستان در پایان تصریح نمود: استیفای حقوق عموم جامعه از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادستان به عنوان مدعی العموم می باشد و شایسته است مدیران در تمامی بخشهای اجرایی این نکته را مدنظر داشته باشند که تحقق مطالبات به حق کارکنان و مردم از هر قشری که باشند وظیفه آنان است وکوتاهی در انجام وظیفه غیرقابل قبول و قانون شکنی محسوب می شود.