مردم هنگام خرید به برچسب گوشت توجه کنند
مردم هنگام خرید به برچسب گوشت توجه کنند
از این پس گوشت در قصابی ها با 3 برچسب ارائه می شود

به گزارش امید لرستان، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: طرح  لیبل زنی (برچسب) در کشتارگاه صنعتی خرم آباد از ابتدای آذر ماه شروع شده است.

زبر دست در ادامه گفت: از این پس  سه برچسب قرمز برای گوشت بره، بزغاله و گوساله جوان و برچسب سفید رنگ برای گوشت دامهای متوسط و برچسب زرد رنگ روی گوشت دام های پیرنصب می شود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان با بیان اینکه مردم خواست هنگام خرید گوشت از قصابی ها حتما به برچسب ها توجه کنند خاطرنشان کرد: عرضه بدون برچسب گوشت تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.