ایجاد التهاب و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کادر درمان گناه نابخشودنی است
ایجاد التهاب و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کادر درمان گناه نابخشودنی است
به خاطر اختلاف‌سلیقه با وزیر، اعتماد مردم نباید نسبت به حوزه درمان کاهش یابد

به گزارش امید لرستان، یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت در گفتگو با «نماینده» دربارۀ استعفای معاون وزیر بهداشت گفت: نسبت به آقای ملک‌زاده ارادت داریم اما نباید استعفا می‌کردند زیرا خودشان یکی از صاحب‌نظران در مقولۀ مدیریت کرونا و یکی از مشاوران و وزیر بهداشت بوده‌اند.

نماینده دلفان و سلسله با اشاره به اینکه افزود: ایشان که خودشان را در زمینه مدیریت کرونا مدعی مسئولیت می‌دانستند اگر ضعفی در کار می‌بینند خودشان یکی از کسانی هستند که باید پاسخگو باشند.
وی افزود: اگر ضعفی در کار نبوده ایشان با ایجاد فضای روانی و التهاب به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که گویی در حوزه بهداشت و درمان کوتاهی شده است؛ ظلمی در حق کادر درمان و پزشکان است که انگار تلفات سنگین به وجود آمده تقصیر کادر بهداشت درمان و پزشکان است. این فضاسازی رسانه‌ای در حالی است که وزیر محترم و مجموعه وزارتخانه چه پزشکان و کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا در تلاش هستند.
ابراهیمی گفت: بی‌انصافی است که به‌جای خسته نباشید افکار عمومی را در سراسر کشور ملتهب کنیم و به خاطر اختلاف‌سلیقه با وزیر اعتماد مردم را نسبت به حوزه درمان کاهش دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد این التهاب و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کادر درمان گناه نابخشودنی است و آقای ملک‌زاده باید جواب دهند.