مشارکت ۱۰۱۹ تیم مراقبتی در طرح کنترل محله محور کرونا
مشارکت ۱۰۱۹ تیم مراقبتی در طرح کنترل محله محور کرونا
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز طرح مدیریت و کنترل اپیدمی بیماری "کرونا" به شیوه محله و خانواده محور در هفته اول آذرماه خبر داد.

به گزارش امید لرستان، مریم کوشکی صبح امروز با اشاره به اجرای طرح کنترل محله محور “کرونا” در لرستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با مشارکت سازمان بسیج سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و سایر ادارات انجام وهزار و ۱۹ تیم مراقبتی سلامت در آن مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: بر پایه این برنامه کشوری، استان لرستان به ۷۷۱ محله تقسیم شده است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این تقسیم‌بندی براساس تعداد پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت است.

کوشکی عنوان کرد: به ازای هر پایگاه سلامت، سه تیم مراقبتی، یک تیم حمایتی و یک تیم نظارتی خواهیم داشت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تیم‌های مراقبتی متشکل از مراقبین سلامت و نیروهای داوطلب بسیج بوده و شامل ۲۰۳۸ نفر می‌باشند.

وی همچنین در خصوص تیم‌های حمایتی و نظارتی اظهار کرد: وظیفه ساماندهی تیم‌های حمایتی را سازمان بسیج سپاه بر عهده داشته و در قالب  ۷۷۱ تیم نظارتی حدود ۸۳۶ نفر مشارکت دارند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: این طرح به منظور بیماریابی و پیشگیری از شیوع آن به طور وسیع در جامعه برنامه‌ریزی شده است.

کوشکی افزود: در این برنامه تست‌های تشخیص سریع در درب منازل و مراقبت‌های پزشکی در منازل نیز انجام می‌شود.

وی گفت: بیماران تازه از بستری مرخص شده، گروه‌های پرخطر و موارد مشابه با شناسایی و اعلام تیم‌های مراقبتی توسط تیم‌های مراقبت در منزل متشکل از یک پزشک و یک پرستار در منزل مراقبت می‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: این پزشک و پرستاران به ازای هر مرکز جامع سلامت هر کدام یک نفر و مستقر در این مراکز هستند.

کوشکی تصریح کرد: ستاد استانی این برنامه متشکل از دستگاه‌های مختلف اجرایی استان با ریاست استاندار و معاونت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان است.