سید مصطفی دارابی از فعالین مجازی لرستان دیشب در توییتی از اندر احوالات شیف‌های کروناییش در بیمارستان تامین اجتماعی گفت ؛ مطلب مرتبطی یافت نشد.

سید مصطفی دارابی از فعالین مجازی لرستان دیشب در توییتی از اندر احوالات شیف‌های کروناییش در بیمارستان تامین اجتماعی گفت ؛