علی مهرابی راد دبیر ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا در لرستان دیشب در توییتی نسبت به برگزاری کلاس های حضوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعتراض کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

علی مهرابی راد دبیر ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا در لرستان دیشب در توییتی نسبت به برگزاری کلاس های حضوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعتراض کرد.