در سال جاری به جهت گسترش ویروس کرونا این مراسم به صورت مجازی برگزار و پخش خواهد شد.

به گزارش امید لرستان ، ششمین ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی از ۱۷ لغایت ۳۰ آبان ماه از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی در قم، اصفهان، تبریز و شیراز برگزار می‌شود.
برنامه‌های ششمین دوره بزرگداشت در قالب جلسات تخصصی گروه‌های علمی، نشست‌های علمی عمومی، گردهمایی اساتید علوم عقلی و…. برگزار خواهد شد که در سال جاری به جهت گسترش ویروس کرونا جلسات به صورت مجازی برگزار و پخش خواهد شد.

تا کنون پنج ویژه برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شده است که مجموعه مباحث در قالب کتاب یادنامه علامه طباطبایی از دفتر اول تا چهارم منتشر و جلد پنجم یادنامه نیز امسال منتشر خواهد شد.