به گزارش امید لرستان، پویا مردای تنها فعال اجتماعی با انتشار توئیتی در فضای مجازی از وابسته کردن کشور به نفت توسط دولت انتقاد کرد.   مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان، پویا مردای تنها فعال اجتماعی با انتشار توئیتی در فضای مجازی از وابسته کردن کشور به نفت توسط دولت انتقاد کرد.