لرستان غرق در ماتم عزای سید و سالار شهیدان
لرستان غرق در ماتم عزای سید و سالار شهیدان
در تاسوعا و عاشورای حسینی مردم لرستان به رسم هر ساله در عزای حسین(ع) خاک ماتم به سر گرفتند و به عزاداری پرداختند.

به گزارش امید لرستان، به دنبال فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، مردم مناطق مختلف لرستان، ضمن برپایی مراسم هایی در غم عزای سرور و سالار شهیدان به عزاداری و گل مالی پرداختند.

بیماری کرونا که امسال مراسم عزای امام حسین(ع) را تحت تاثیر قرار داده بود نتوانست مانعی برای بر افراشتن پرچم عزا شود و مردم عزادار لرستان در هر کوی و برزنی با رعایت پروتکل های بهداشتی ضمن کمک به حفظ سلامتی خود و سایر عزاداران مخصوصاً در روز عاشورا با گل مالی و نوای چمرانه، بیاد شهدای دشت کربلا گریستند و به عزا نشستند و از سویی در فضای مجازی و شبکه اجتماعی نیز مملو از عشق ارادت مردم به شهدای دشت کربلا بود.

گزارش های واصله حاکی از آن است که در همه مناطق شهری و روستایی لرستان مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی بر پا شد و در هر هیئتی مردم با حضور خود، غم و اندوه را نشان دادند.

در لرستان که هیئت های مذهبی چند روز قبل آغاز ماه محرم در حال آماده کردن محل عزاداری طبق پروتکل های ستاد کرونا بودند و توانستند شرایطی را ایجاد کنند که عزاداران با کم ترین دغدغه به ماتم سرایی بپردازند  و از سویی عشق و ارادت مردم به خاندان رسول الله محرم امسال را با شکلی رقم زدند که سفره کرامت و مهروری مردم بیش از بیش قابل مشاهده بود و نذورات مردمی بین ساکنان مناطق حاشیه نشین و محروم توزیع شد.

محرم امسال نشان داد مردم شیعی لرستان هیچ گاه ارادت خود را به امام حسین (ع) و یاران و فادارش فراموش نخواهند کرد و تا جان در بدن دارند نگهدارنده پرچم سرخ حسینی خواهد بود.