به گزارش امید لرستان،بر افراشته شدن پرچم کشور عراق در روستای سر مرغ لرستان اتفاقی عجیب بود که روایت یک کاربر فضای مجازی از واقعیت آن خواندنی است. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،بر افراشته شدن پرچم کشور عراق در روستای سر مرغ لرستان اتفاقی عجیب بود که روایت یک کاربر فضای مجازی از واقعیت آن خواندنی است.