به گزارش امید لرستان،پویا مرادی تنها فعال اجتماعی با انتشار داستانی در فضای مجازی از بی توجهی مسئولین به جایگاهشان انتقاد کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،پویا مرادی تنها فعال اجتماعی با انتشار داستانی در فضای مجازی از بی توجهی مسئولین به جایگاهشان انتقاد کرد.

مرادی تنها

مرادی تنها