به گزارش امید لرستان،امیر امید نژاد فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی نسبت به ممنوع شدن آئین گل مالی در لرستان انتقاد کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،امیر امید نژاد فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی نسبت به ممنوع شدن آئین گل مالی در لرستان انتقاد کرد.

گل مالی

گل مالی