سنگ محک غدیر امروز نیز کارساز است
سنگ محک غدیر امروز نیز کارساز است
غدیر قصه ولایت بر دل‌ها است که سینه تاریخ را شکافت و به امروز رسید و در جهات مختلف جغرافیایی گسترده شد و اقلیت شیعه را در تمام دنیا پراکند.

خواستم از غدیر بنویسم، قلم را برداشتم نوشتم “غدیر حادثه ای تاریخی است که در هجدهم ذی القعده سال دهم هجری رخ داد که در آن پیامبر علی علیه السلام را به جانشینی خود گمارد از جمع کثیر حاضران از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان بیعت گرفت” دیدم غدیر تاریخ نیست!

آن‌طوری که مورخ می‌نویسد یا آن‌شکل که معلم تاریخ توضیح می‌دهد؛ مکثی کردم دوباره شروع به نوشتن کردم “غدیر نام برکه‌ای‌ است بین مکه و مدینه، محل تقاطع یا متفرق شدن، این تقاطع راهی به شرق دارد راهی به غرب و راهی به شمال و بر سر راه کاروان‎هایی که هدف‌شان گردیدن دور خانه‌ی خداست قرار دارد” خوب به متن پیش رویم نگریستم دیدم غدیر فقط مکانی خاص با مختصات جغرافیایی خاص نیست و من که نمی‌خواهم جغرافیا تدریس کنم و دوباره قلم به دست شدم نوشتم “غدیر روایت متواتری است درباره جانشین شدن علی(ع) که از شیعه و سنی و از دوست و دشمن علی(ع) نقل شده است، روایت نبی اکرم(ص) در آخرین سال زندگیش که حکم وصیت او را داشت و آن قدر مهم بود که از قبل همگان را برای حج الوداع دعوت نموده بود و دستور تجمع برای شنیدن حدیث هرکس من سرپرست و مولای اویم پس این علی مولای اوست را داده بود، اما باز هم با خود اندیشیدم که روایت و حدیث تمام غدیر نیست.

به سراغ قرآن رفتم، قرآن می‌گوید: غدیر اکمال دین است، اتمام نعمت خدا بر بشر در مسیر هدایت است، روز رضایت خداست غدیر آخرین پیام پیامبری بود که اگر گفته نمی‌شد همه زحمتش هیچ و پوچ می‌شد انگار از اول رسالتی نرسانده بود. اما این هم خود غدیر نبود شاید اهمیت و ضرورت غدیر باشد اما خود غدیر نبود.
آری غدیر تاریخ و جغرافیا و روایت و تفسیر نیست غدیر قصه دلبری از دل‌هایی است که خمیر مایه آن‌ها هم‌چون آب برکه غدیر زلال است، غدیر قصه ولایت بر دل‌ها است که سینه تاریخ را شکافت و به امروز رسید و در جهات مختلف جغرافیایی گسترده شد و اقلیت شیعه را در تمام دنیا پراکند. غدیر علاوه بر آنکه قصه دلبری باشد قصه دردها هم هست آن دردی که ما را مات و مبهوت می‌کند که چگونه در عرض ۷۰ روز ۱۲۰ هزار بیعت مستقیم با علی شکسته شد؟ با حب مقام در خواص جامعه، با بی تفاوتی عوام و با دنیاطلبی خاص و عام با این حساب مهمترین شاخصه غدیر که از آن باید بنویسم این است که “غدیر سنگ محک محبت اطاعت و ولایت امام معصوم است.” اما دشمنان علی(ع) بیکار ننشستند هزاران طرح و برنامه ریختند تا محبت علی علیه السلام از دل‌ها کنده شود و دشنام به علی در اذان‌ها نهادینه شود. سپس در زمان امام حسن(ع) به بهانه صلح، اطاعت را از صراط غدیر گرفتند و اوج این جریان، گرفتن ولایت از امام با مقدم دانستن نظر خود بر نظر امام از سوی قاضی شریح‌ها بود که منجر به حادثه عاشورا شد و در بالا رفتن سر حسین(ع) بر روی نیزه‌ها، تمام کسانی که بیعت غدیر را شکستند شریک کرد و اینک تا محبت و اطاعت و ولایت امام زمان(عج) آخرین چراغ صراط غدیر در ما زنده نشود مسیر غدیر یعنی مسیر عدالت و هدایت عالم‌گیر نمی‌شود و این راه نیازمند فاطمه‌ها است که برای دفاع از حریم ولایت از شکستن استخوان پهلو نهراسد.

غدیر نیازمند سلمان‌ها است که دور از رنگ و نژاد و تعصب حق را برگزیند و در مسیر حق پایش نلغزد
نیازمند ابوذرها‌ است که هوای تبعید و آفتاب تند ربذه به جان بخرند اما در برابر ظلم و بی عدالتی حق السکوت نگیرد.
نیازمند میثم‌ها است که از ترس بریده شدن دست و پا، پا پس نکشند و دست از مسیر حق بر ندارند
و نیازمند ابن سکیت‌ها است که از ترس کشیده شدن زبان از کام، زبان از گفتن حق باز ندارند
نیازمند مالک اشترها است که در مسیر اجرای عدالت و انسانیت، از خطرات مسیر و جام‌های زهر نهراسد.
و نیازمند عمارها است که با بصیرت اقناع کند اما تطمیع نشود…

حتی نیازمند مردانی چون نسایی مفسر اهل سنت است که سنگ را به جان بخرد از جراحات سنگ‌ها جان بدهد اما از محبت علی(ع) دست نکشد..
من و تو کجای این معادله ایم؟
می دانیم عدل عالمگیر صراط غدیر نیازمند ماست و بی تفاوت نشسته‌ایم؟ می دانیم طرف مقابلمان در بیعت غدیر ۲۵ سال که نه، هزار و چند سال است منتظر زمینه سازی من و توست؟
سنگ محک غدیر امروز هم کارساز است، پای تثبیت دین با امام زمان مان می‌مانیم یا اینکه به پای دنیای خود، دین و عهد و انسانیت را فدا میکنیم؟

زهرا امیری| کارشناس ارشد علوم اجتماعی و سطح سه حوزه – امید لرستان