به گزارش امید لرستان، محمد رضا اسدی فعال دانشجویی با انتشار داستانی در فضای مجازی از بی توجهی به عید غدیر انتقاد کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان، محمد رضا اسدی فعال دانشجویی با انتشار داستانی در فضای مجازی از بی توجهی به عید غدیر انتقاد کرد.

غدیر

غدیر