اماکن ورزشی لرستان برای برگزاری کنکور سراسری در اختیار قرار میگیرند
اماکن ورزشی لرستان برای برگزاری کنکور سراسری در اختیار قرار میگیرند
با دستور سید علی کریمی اماکن ورزشی لرستان برای برگزاری کنکور سراسری در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می گیرد.

به گزارش امید لرستان، با دستور سید علی کریمی مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تمامی اماکن ورزشی استان برای برگزاری کنکور سراسری در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می گیرد تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود.

لازم به ذکر است دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان امروز اعلام کرد؛تمامی اماکن ورزشی رو باز و سرپوشیده در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می گیرد.

ورزش و جوانان