به گزارش امید لرستان،مصطفی حسین پور فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی از سازمان ملل و بنیان راکفلر انتقاد کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،مصطفی حسین پور فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی از سازمان ملل و بنیان راکفلر انتقاد کرد.

حسین پور

حسین پور