به گزارش امید لرستان،بهنام فروتن نویسنده و فعال اجتماعی با انتشار داستانی در فضای مجازی از قابلیت های پادگان۰۷برای پیشرفت فضای سبز شهرستان خبر داد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،بهنام فروتن نویسنده و فعال اجتماعی با انتشار داستانی در فضای مجازی از قابلیت های پادگان۰۷برای پیشرفت فضای سبز شهرستان خبر داد.

بهنام فروتن

بهنام فروتن