به گزارش امید لرستان،امیر امید نژاد فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی از بردن آب لرستان به قم و بیکار شدن کشاورزان الیگودرز و ازنا انتقاد کرد. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان،امیر امید نژاد فعال رسانه ای با انتشار توئیتی در فضای مجازی از بردن آب لرستان به قم و بیکار شدن کشاورزان الیگودرز و ازنا انتقاد کرد.

امیر امید نژاد

امیر امید نژاد