فتاح: همکاری بنیاد مستضعفان در محرومیت زدایی از چهره لرستان
فتاح: همکاری بنیاد مستضعفان در محرومیت زدایی از چهره لرستان
فتاح با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال و تقویت تولید، گفت: طرح های محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در منطقه محروم استان لرستان اجرایی می شود.

به گزارش امید لرستان، پرویز فتاح امروز در دیدار با دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و استاندار لرستان اظهار داشت: اشتغالزایی و تقویت تولید نقش مهمی در محرومیت زدایی دارد.

 

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به طرح های محرومیت زدایی بیناد، افزود: این طرح ها در حوزه های اشتغال، فرهنگ، عمران و آبادانی، تعلیم و تربیت و بهداشت در ۲ منطقه محروم استان لرستان اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های بنیاد مستضعفان با هدف خدمت به محرومان اجرایی می شود، گفت: در طرح های تحقیقاتی تلاش می شود استعدادهای موجود در مناطق محروم شناسایی و با برنامه ریزی مناسب از توانمندی های بومی تقویت شوند.

فتاح با اشاره به استعدادهای بومی استان در حوزه کشاورزی و دامپروری افزود: این ستعدادهای در بررسی های بعدی با هدف خدمت به مردم بررسی می شوند.

رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: ارائه خدمت توسط بنیاد مستضعفان در استان لرستان مایه افتخار و مباهات این بنیاد است.