حقوق ۲۰۰ میلیارد تومانی مستمری بگیران تامین اجتماعی لرستان
حقوق ۲۰۰ میلیارد تومانی مستمری بگیران تامین اجتماعی لرستان
مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: با اجرا واعمال طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران، پیش بینی می‌شود که ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای پرداخت حقوق به این قشر از مخاطبین سازمان هزینه شود.

به گزارش امید لرستان، علی جهانی مدیر کل تامین اجتماعی لرستان  با اشاره به حجم مخاطبین سازمان تامین اجتماعی استان و ضرورت اطلاع رسانی گسترده پیرامون قوانین و مقررات و خدمات این مجموعه گفت: بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی و ۷۵ هزار مستمری بگیر از خدمات سازمان استفاده میکنند که با احتساب عائله تحت تکفل آنان قریب به ۸۰۰ هزار نفر از جعیت استان زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: از طرفی بالغ بر ۲۲۰ هزار کارگاه فعال تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که برقراری ارتباط با این گستره وسیع مخاطبین در اقصی نقاط استان نیازمند بهره گیری از رسانه ملی برای تعامل با این جامعه هدف است.