به گزارش امید لرستان، علی جهانی مدیر کل تامین اجتماعی لرستان  با اشاره به حجم مخاطبین سازمان تامین اجتماعی استان و ضرورت اطلاع رسانی گسترده پیرامون قوانین و مقررات و خدمات این مجموعه گفت: بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی و ۷۵ هزار مستمری بگیر از خدمات سازمان استفاده میکنند که با احتساب عائله تحت تکفل آنان قریب به ۸۰۰ هزار نفر از جعیت استان زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: از طرفی بالغ بر ۲۲۰ هزار کارگاه فعال تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که برقراری ارتباط با این گستره وسیع مخاطبین در اقصی نقاط استان نیازمند بهره گیری از رسانه ملی برای تعامل با این جامعه هدف است.

/ انتهای پیام