برخی عاشق امام گذشته‌اند
برخی عاشق امام گذشته‌اند
مردم یک بار با عدم وجود امام جواد(ع) آزموده شدند و یکبار با وجود ایشان پس از شهادت پدرش، چون برای اکثر شیعیان از علما و بزرگان گرفته تا مردم کوچه و بازار پذیرش امامت شخصی هشت ساله و غیر مکلف نامعقول به نظر می‌رسید.

به گزارش امید لرستان، برخی عاشق امام گذشته‌اند نه امام حاضر می‌دانی چرا؟ چون امام گذشته را مطابق میل خود و هرطور که بخواهند تفسیر می‌کنند اما امام حاضر را باید اطاعت کرد…

مهم ترین فتنه بعد از جریان سقیفه و غضب حق حکومت از امام علی (ع)فتنه واقفیه است

واقفیه از یاران امام قبلی و از دشمنان امام بعدی هستند سران فتنه واقفیه در زمان حیات امام موسی کاظم (ع) از افراد مورد اعتماد و نماینده امام در پاسخ به سوالات دینی و جمع آوری وجوهات شرعی بودند.

محمدتقی تستری در کتاب قاموس الرجال(ج۹، ص۴۹۴_۴۸۹ ) مهم ترین علت انکار امام رضا (ع) توسط واقفیه را انگیزه‌های مادی معرفی می‌کند، چون در کتب معتبر شیعی از وجود مبالغ هنگفت مالی در دست سران واقفیه یاد شده است و حب دنیا مانع از پذیرش ولایت امام بعد و تحویل وجوه به ایشان می‌شد.

این فتنه به مصادره سهم امام منحصر نشد بلکه اولاً درصدد برآمدند تا شاگردان و یاران امام کاظم(خواص) را که هنوز به امام بعدی وفادار بودند با تطمیع در برابر ثروت‌های کلان جذب خود کنند تا به عنوان محل رجوع مردم امام حاضر را انکار کنند.

دوماً بسیاری از شیعیان(عوام ) را در مورد امام رضا(ع) دچار شک و شبهه می‌کردند و بهانه فتنه گران نداشتن فرزند و جانشین برای امام رضا(ع) بود چراکه امام رضای ۳۵ ساله فرزندی نداشتند و تاحدود ۴۷ سالگی هم فرزند دار نشدند و این موضوع دستاویز تبلیغ عدم صلاحیت امام قرار گرفت.

دوازده سال بعد از هجمه‌ها و شبهه افکنی‌ها خداوند مولودی پر خیر و برکت به امام رضا(ع) عطا نمود و غبار فتنه‌ها تا حدودی کنار رفت، اما دیری نپایید که شیعیان دوباره در امتحان دیگری از گرداب اعتقادی آزموده شدند.

یعنی اعتقادات مردم یک بار با عدم وجود امام جواد(ع) آزموده شد و یکبار با وجود ایشان پس از شهادت پدرش، چون برای اکثر شیعیان از علما و بزرگان گرفته تا مردم کوچه و بازار پذیرش امامت شخصی هشت ساله و غیر مکلف نامعقول به نظر می‌رسید.

مامون هم خردسالی امام را فرصتی مغتنم برای ضربه به تشیع شمرد و از راستی آزمایی‌های شیعه درباره امام جواد(ع) استقبال نمود اما هر بار جلسه یا مناظره‌ای ترتیب داده می‌شد و از فقه و قضاوت و تفسیر گرفته تا علوم عقلی از امام خردسال سوال می‌شد جلوه‌هایی از علم گسترده امام بر همگان روشن می‌شد.

اما داستان در علم ذره‌ای در امامت امام خردسال شک نکردند چون به قرآن و عقل اطمینان داشتند.

قرآن از مقام نبوت و حکمت حضرت یحیی و حضرت عیسی در کودکی سخن گفته است و عقل هم تایید می‌کند که شکوفایی عقلی و علمی فرد حد و مرز سنی ندارد و از اول ثبت تاریخ تاکنون همیشه افراد مستثنایی بودند که در سنین کم شگفتی همگان را برانگیخته‌اند.

فراموش نکنیم همان طور که در هر عصری کودکانی نابغه علمی امکان ظهور دارند جاه طلبانی انحصارطلب که منافع دنیوی سبب پشت کردن به آرمان‌ها و ارزش هایشان می شود امکان بروز و بازتولید دارند.

زهرا امیری| کارشناس ارشد علوم اجتماعی و سطح سه حوزه- امید لرستان