آیا غائله‌ای در پیش است؟
آیا غائله‌ای در پیش است؟
غلامرضا تاجگردون بعد از رد اعتبارنامه و بازماندن از حضور در مجلس یازدهم، با بازی‌های رسانه‌ای جدید خود ظاهراً به دنبال غائله‌ای جدید و خطرناک در لرستان است.

 

به گزارش امید لرستان، در گفت‌و‌گوی اینترنتی غلامرضا تاجگردون نماینده رد اعتبار شده مجلس در شب ۲۱ تیرماه ۹۹ نکات مهمی نهفته بود. به برخی از این نکات قابل بررسی است.

۱. او سعی کرد بین نمایندگان لرستان تفرقه بیندازد. او آنها را صف بندی کرد؛ ویسکرمی در صف مخالف و مابقی در صف موافق تاجگردون.

۲. او تلاش کرد با دوقطبی سازی، از میان مردم خصوصا جوانان لرستانی برای خودش یارگیری کند.

۳. او ضمن اینکه خود را در انتصاب خادمی بعنوان استاندار لرستان و فلاکت این استان تبرئه کند، اما در مقابل به مدیران لرستانی شاغل در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و بطور غیرمستقیم چنین القا نمود که اگر خادمی از لرستان اخراج شود، لرستانی های شاغل در کهگیلویه هم باید بروند.

۴. او گفت برخی نمایندگان پیشین لرستان در مجلس جاده صاف کن او برای ریاست کمیسیون بودجه، یا به تعبیر خودمانی نوچه او بوده اند.

۵. او لرستان را استان کوچک و بی اهمیتی توصیف کرد و گفت اگر میخواستم کار مهمی برای خادمی بکنم او را به استان بزرگتری می فرستادم. البته او نگفت که خادمی همین استان به تعبیر او کوچک را هم به فلاکت کشانده است.

۶. متاسفانه برخی هم استانی های بی تحلیل ما هم با اهداف این شخص همراهی می کنند. ضمن اینکه لشگرکشی از کهگیلویه و … به این لایو کاملا مشهود بود.

۷. به نظر می رسد بلندکردن پرچم لرها توسط شخصی که اعتبار نمایندگی اش هم تایید نشده، بیش از آنکه به لرها خدمتی بکند اهداف لرگراها را مورد سو’ظن قرار می دهد.

۸. این تازه آغاز غائله تاجگردون است. شائبه پول پاشی هم در برخی کانال ها و گروه های تلگرامی و … در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این غائله باید زودتر جمع شود.

*علی زیودار