تاریخ خرم آباد را نخورید
تاریخ خرم آباد را نخورید

علی زیودار، پیشکسوت، مشاور و فعال رسانه‌ای در لرستان با انتشار تصویری در اینستاگرام خود نسبت به تخریب پادگان سابق ۰۷ مرکز استان واکنش نشان داد و گفت: تاریخ خرم آباد را نخورید. مطلب مرتبطی یافت نشد.

علی زیودار، پیشکسوت، مشاور و فعال رسانه‌ای در لرستان با انتشار تصویری در اینستاگرام خود نسبت به تخریب پادگان سابق ۰۷ مرکز استان واکنش نشان داد و گفت: تاریخ خرم آباد را نخورید.

علی زیودار

علی زیودار