عدم تجمع در هر شرایطی ضروری است
عدم تجمع در هر شرایطی ضروری است

به گزارش امید لرستان، عبدالرضا قاسمی فعال رسانه‌ای استان با انتشار پستی در فضای مجازی به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی انتقاد کرد و گفت: عدم تجمع در هر شرایطی ضروری است. مطلب مرتبطی یافت نشد.

به گزارش امید لرستان، عبدالرضا قاسمی فعال رسانه‌ای استان با انتشار پستی در فضای مجازی به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی انتقاد کرد و گفت: عدم تجمع در هر شرایطی ضروری است.عبدالرضا قاسمی