فاصله گذاری اشتباهی!
فاصله گذاری اشتباهی!
اکبر بابایی فعال رسانه‌ای در لرستان با انتشار توئیتی به گرانی، فقر و بی خانمانی مردم جامعه اشاره و از مسئولان انتقاد کرد.

توئیت اکبر بابایی