سومین روز از اعتراض صنف ضایعات بروجرد/ کماکان بدون توجه مسئولان!
سومین روز از اعتراض صنف ضایعات بروجرد/ کماکان بدون توجه مسئولان!
علی جابری فعال دانشجویی در لرستان با انتشار پست توئیتری، از نشنیدن صدای اعتراضی صنف ضایعات در بروجرد انتقاد کرد.
توئیت علی جابری

توئیت علی جابری