باز هم ظلم به جوانان لرستان
باز هم ظلم به جوانان لرستان
مهرداد ویسکرمی نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در فضای مجازی از ایستادگی در برابر غارت شرکت صدر فولاد لرستان خبر داد.
مهرداد ویسکرمی

مهرداد ویسکرمی