عاملان تیراندازی‌ها مجازات سنگین می‌شوند
عاملان تیراندازی‌ها مجازات سنگین می‌شوند
دادستان مرکز لرستان گفت: عاملان تیراندازی‌ها در خرم‌آباد مجازات سنگین می‌شوند.

به گزارش امید لرستان، سعید رازانی در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: برای افرادی که نسبت به تیراندازی اقدام کرده‌اند و رفاه شهروندان را سلب نموده‌، مجازات‌ حبس بیشتر از ۱۰ سال به بالا در نظر گرفته شده است و در موارد گذشته که دستگیر شده اند بیشتر از این هم اعمال کرده ایم.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار امید لرستان اظهار کرد: در صورت شناسایی افرادی که با تیراندازی به سوی مردم و اموال عموی خسارت‌های را به وجود می‌آورند، شدیدترین برخورد صورت می‌گیرد، که در مورد تیراندازی به تیر چراغ برق در محله ماسور ۱۳ سال حبس در نظر گرفته شد.

داستان خرم آباد با بیان این که رافتی در این زمینه نداریم اظهار کرد: حتی مجازات تبعید در برخی پرونده‌ها را نیز داشته ایم و در همین مسئله جلسات را با سپاه، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات برگزاتر کرده ایم و به جد پیگیر این موضوعات هستیم و امیدواریم از سوی نیروی انتظامی افراد خاطی شناسایی و دستگیر شوند.