افتتاح پایگاه هوانوردی عمومی فرودگاه خرم‌آباد افتتاح
افتتاح پایگاه هوانوردی عمومی فرودگاه خرم‌آباد افتتاح
پایگاه هوانوردی عمومی در فرودگاه خرم‌آباد افتتاح شد.

به گزارش امید لرستان، پایگاه هوانوردی عمومی در فرودگاه خرم آباد، با حضور استاندار لرستان، معاونت امور عمرانی استانداری، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری، مدیر کل جهاد کشاورزی و تعدادی از مدیران استانی رسماً افتتاح شد.

پایگاه هوانوردی عمومی در فرودگاه خرم آباد به منظور پایش جنگل‌ها، محیط زیست، خطوط لوله، آموزش خلبانی و … راه اندازی شده است.

بر اساس قرارداد بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در مرحله اول، پایش جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است.