رکورد شکست ناپذیری خیبر خرم‌آباد درخانه
رکورد شکست ناپذیری خیبر خرم‌آباد درخانه
تیم خیبر خرم آباد نماینده شایسته لرستان درلیگ دو امسال ضمن کسب یک رکورد و بی شکستی در خانه با ادامه این روند قطعا یکی از تیم های صعود کننده خواهند بود.

به گزارش امید  لرستان، خیبر خرم آباد نماینده شایسته لرستان در ۲۱بازی گذشته ۱۱ بازی میزبان و۱۰بازی در خارج خانه انجام داده است، هرچند لازم به ذکر است جدول نامناسب و برگزاری بازی های پی درپی خارج خانه در مقطعی از فصل بر روی عملکرد این تیم تاثیر داشت.

حداکثر امتیازی که تیم خیبر می توانست در بازی های خانگی تا اینجا کسب نماید۶۳ امتیاز یعنی کل امتیازات بوده است و با توجه به این که این تیم موفق به کسب ۳۹ امتیاز ودر کل موفق به کسب ۶۲ درصد کل امتیازات بوده است نشان از عملکرد مطلوب شاگردان خادمی دارد.

عملکرد خیبر در بازی های خانگی ۲۳ امتیاز از ۳۳ امتیاز ممکن بوده است که تقریبا ۷۰ درصد امتیازات ممکن را کسب کرده است.

در بازی های خارج خانه ۱۶ امتیاز از ۳۰ امتیاز ممکن را کسب نموده که معادل ۵۳ درصد امتیازات ممکن می باشد.

در نتیجه با توجه به کسب ۷۰ درصد امتیازات خانگی و بیش از ۵۰ درصد امتیازات خارج خانه نشان از عملکرد خوب این تیم و شرایط بسیارایده ال انان حکایت دارد.

ودر پایان خلق رکورد شکست ناپذیری در خانه درلیگ که امر در طول سالیان اخیر بی سابقه بوده است این امید را می دهد با ادامه این روند بدون شک این تیم را در سال اینده در لیگ ازادگان ببینیم.

 

*فرشید گله داری