کنایه دکتر ویسکرمی خطاب به حسام‌الدین آشنا
کنایه دکتر ویسکرمی خطاب به حسام‌الدین آشنا

دکتر مهرداد ویسکرمی منتخب مردم شریف خرم‌آباد و دوره چگنی در توییتی، نسبت به اظهارنظر حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور) پیرامون ریاست مجلس اینچنین واکنش نشان داد: مطلب مرتبطی یافت نشد.

دکتر مهرداد ویسکرمی منتخب مردم شریف خرم‌آباد و دوره چگنی در توییتی، نسبت به اظهارنظر حسام‌الدین آشنا (مشاور رئیس‌جمهور) پیرامون ریاست مجلس اینچنین واکنش نشان داد: