توصیه ضرغامی به تغییر نحوه اداره کشور
توصیه ضرغامی به تغییر نحوه اداره کشور
عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حساب توییتری خود نوشت:

به گزارش امید لرستان، «تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های مختلف به مطالبات مشابه و ادبیات واحدی رسیده‌اند.

شکاف بین قرائت آنان با قرائت رسمی نظام از همیشه شفاف تر شده است.

تغییرات بنیادی در نگاه و نحوه حکمرانی بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد.»