بوسه خاص دختر شهید بر تصویر پدرش
بوسه خاص دختر شهید بر تصویر پدرش
کانال تلگرامی دل نوشته های یک عراقی نوشت: دختر شهید صلاح الوائلی {شهید حشد الشعبی} وقتی عکس باباش رو دید!!

وارد سالن شد…
مستقیم رفت طرف یک صندلی مخصوص…
روی تابلو بوسه ای زد…