مراکز بی‌کیفیت علمی کاربردی از گردونه فعالیت خارج می‌شوند
مراکز بی‌کیفیت علمی کاربردی از گردونه فعالیت خارج می‌شوند
رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با تاکید بر اینکه مراکز بی‌کیفیت علمی کاربردی از گردونه فعالیت خارج می‌شوند از اجرای طرح ساماندهی مدرسان در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش امید لرستان، سعید فرح بخش امروز سه شنبه در مراسم تجلیل نمادین از ۱۲ مدرس نمونه دانشگاه علمی کاربردی لرستان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در سخنانی با تاکید بر توجه به بحث کیفیت گرایی در مراکز علمی کاربردی استان، اظهار داشت: با توجه به این رویکرد مهم، تعداد مراکز علمی کاربردی استان از ۳۲ مورد به ۱۸ مرکز کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز علمی کاربردی که استانداردهای لازم را ندارند از گردونه فعالیت خارج می‌شوند، عنوان کرد: در این راستا مراکز علمی کاربردی استان باید این اولویت مهم را همواره مدنظر قرار دهند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان در ادامه یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت را اساتید و مدرسان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه دانشگاه علمی کاربردی به عنوان یک دانشگاه پیش ران، توانسته بستر مناسبی بین دانشجو و مدرس ایجاد کند.

فرح بخش با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی در لرستان، تصریح کرد: با اجرای این طرح تعداد مدرسان مراکز ما از هزار و ۲۰۰ نفر به حدود ۹۰۰ نفر کاهش پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه هر زمانی که دانشگاه به مدرس نیاز داشته از طریق فراخوان این امر اعلام می‌شود، گفت: البته یک سری استانداردها در این زمینه وجود دارد که مدرسان باید از آنها برخوردار باشند تا در این دانشگاه بتوانند تدریس کنند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان، گفت: این دانشگاه پیش رو در بحث کیفیت گرایی بوده و یک فضای رقابتی در این رابطه در دانشگاه ایجاد شده است.

فرح بخش با اشاره به ساماندهی مدرسین، تشدید نظارت‌ها، کنار گذاشتن مراکز بی کیفیت، سطح بندی مراکز علمی کاربردی و…، عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت و سیاست ما در دانشگاه رعایت این موارد است که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش و رسالت مدرسین در ارتقای دانش و تخصص دانشجویان، بیان داشت: برای فعالیت مدرسین در دانشگاه یک سری کمیته‌های علمی پیش بینی شده که فعالیت مدرسان در این کمیته‌ها همواره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

مهر لرستان