اینفوگرافی عملیات حاج عمران
اینفوگرافی عملیات حاج عمران
عملیات حاج عمران به عنوان یکی از حساس‌ترین نبردهای تاریخ هشت سال دفاع مقدس با رشادتهای رزمندگان لرستان ماندگار شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب مبارزان مردم استان را تحسین کرد.

اینفوگرافی عملیات حاج عمران