پرداخت ۴۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان لرستانی
پرداخت ۴۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان لرستانی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از پرداخت بیش از ۴۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش امداد استان خبر داد.

به گزارش امید لرستان، جاسم محمدی فارسانی اظهار کرد: سال گذشته ۵۹۲۳ نفر از مددجویان تحت حمایت امداد امام خمینی (ره) لرستان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند.

وی ادامه داد: اعتباری که برای آموزش این افراد هزینه شده ۹ میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان اضافه کرد: همچنین در این مدت ۶۶۳ فرصت شغلی از طریق کاریابی با اعتبار ۳ میلیارد ریال ایجاد شده است.

محمدی فارسانی بیان کرد: در مجموع سال گذشته ۴۵۱۹ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت حمایت امداد استان معادل ۱۳۹۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی گفت: هم‌اکنون از مجموع مددجویان امداد استان ۶۷ هزار و ۲۰۷ خانوار و ۱۳۰ هزار و ۱۷۶ نفر معیشت بگیر هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان اضاه کرد: در مجموع سال گذشته به همه معیشت بگیران امداد، تبصره ۱۴ و موردی که ۲۲۴ هزار و ۳۱۷ نفر بودند ۲۸۵۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

محمدی فارسانی بیان کرد: همچنین در این مدت ۳۱۳۸ فقره جهیزیه به مزدوجین تحت حمایت اهدا شده است.

وی اظهار کرد: اعتباری که برای کمک هزینه ازدواج و جهیزیه مزدوجین تحت حمایت پرداخت شده ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است.

 

ایسنا