گند زدایی معابر خرم آباد توسط گروه جهادی پشت بازار همزمان با ایام لیالی قدر
گند زدایی معابر خرم آباد توسط گروه جهادی پشت بازار همزمان با ایام لیالی قدر
همزمان با ایام لیالی قدر گندزدایی معابر خرم آباد توسط گروه جهادی پشت بازار بدنبال اعلام وضعیت قرمز به دلیل شیوع مجدد کرونا صورت گرفت که پایگاه خبری امید لرستان آن را در قالب روایت تصویری تقدیم می کند.