نکته ای جالب درباره جانشینی سردار قاآنی
نکته ای جالب درباره جانشینی سردار قاآنی
یک کاربر فضای مجازی: سردار قاآنی تاکنون پشت میز سردار سلیمانی ننشسته است.

به گزارش امید لرستان، یک کاربر فضای مجازی در صفحه توئیتر خود از ادب و منزلت شخصیت سردار قاآنی نوشت.