از عملیات حاج عمران چه‌می‌دانید؟ +فیلم
از عملیات حاج عمران چه‌می‌دانید؟ +فیلم
بمناسب سالروز حماسه ماندگار عملیات حاج عمران پایگاه خبری امید لرستان سری گزارشات خود با عنوان «مردم لرستان» را به این موضوع اختصاص داده است که تقدیم حضورتان می شود.