مشاور رئیس جمهور بعد از تغییر وزیر صمت توئیت زد
مشاور رئیس جمهور بعد از تغییر وزیر صمت توئیت زد
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور به دنبال برکناری وزیر صمت در صفحه شخصی خود یک توئیت منتشر کرد.

به گزارش امید لرستان، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

صنعت، معدن و تجارت هیچ یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد.

وزارت صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد.

مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است.

تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض های ساختاری و تعارض منافع است.