برکناری وزیر صمت به چه علت بود؟
برکناری وزیر صمت به چه علت بود؟
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر علت برکناری وزیر صمت را فاش کرد.

به گزارش امید لرستان، مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو، آقای رحمانی وزیرصنعت را برکنار نکرد.

چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.