کریمی آری؛ نجفی، نه،مرسی!
کریمی آری؛ نجفی، نه،مرسی!
حجت الاسلام حامد حسنی در توییتر خود درباره هجمه اخیر به محمود کریمی نوشت:

حجت الاسلام حامد حسنی در توییتر خود درباره هجمه اخیر به محمود کریمی نوشت: